ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Επιστροφές ελαττωματικών εμπορευμάτων πραγματοποιούνται σε χρέωση της εταιρίας μας αφού προηγηθεί επικοινωνία με το εμπορικό τμήμα. Μετά την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος και την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου, αυτό αντικαθίσταται και αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς καμία δική του χρέωση.

Επιστροφές που αφορούν σε αλλαγές προϊόντων πραγματοποιούνται αφού προηγηθεί ενημέρωση του εμπορικού τμήματος. Το προϊόν επιστρέφεται στην εταιρία με έξοδα του πελάτη και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αντικαθίσταται και αποστέλλεται εκ νέου σε αυτόν με χρέωση τα έξοδα αποστολής και μεταφορικών.


Επιστροφές και αλλαγές γίνονται και με τη φυσική παρουσία του πελάτη όταν αυτό είναι δυνατό από την έδρα της εταιρίας.


Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης είναι απαραίτητο να προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό πώλησης: απόδειξη λιανικής, δελτίο αποστολής – τιμολόγιο.


Επιστροφές προϊόντων γίνονται αποδεκτές εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς.


ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ


Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται μαζί με τη συσκευασία τους,  στην κατάσταση που αγοράστηκαν και με όλα τα περιεχόμενα/συνοδευτικά (καρτελάκι, επιμέρους κομμάτια, συσκευασία, εγγύηση, εγχειρίδια λειτουργίας, απόδειξη αγοράς / τιμολόγιο ή οτιδήποτε άλλο συμπεριλαμβανόταν στην αρχική αποστολή του προϊόντος).


Επιστροφές σε γυναικεία σκουλαρίκια που έχουν δοκιμαστεί (αφορά σε τρυπημένα αυτιά) δεν γίνονται δεκτές.


Σε περίπτωση που δεν τηρείται κάποιος από τους προαναφερθέντες όρους το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη ο οποίος και επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.


Τα προϊόντα προς αντικατάσταση θα πρέπει να έχουν ίση ή μεγαλύτερη αξία από αυτή των επιστρεφομένων.